Water puppet show at Golden Dragon Theatre, Ho Chi Minh city

Water puppet show at Golden Dragon Theatre, Ho Chi Minh city.

Ticket: 180,000 VND/person. Time: Around 50 minutes.

I’m gonna explain about Puppet show based on this video.

The Water Puppet show is performed based on the scenario of a festival in a village. So sometime there is a “MC” announce the information, and people/audience responded. The content describes the lives of ancient Vietnamese people (mostly farmer) under feudal period.

1, Welcome message.

2, Opening music: (hoà tấu nhạc cụ dân tộc) concert of traditional music instruments, play “Lý Ngựa Ô” (there is a black horse, the groom decorate it then ride it to bring the bride to his home).

3, (2:50) trống hội: Trò khai hội mở đầu chương trình biểu diễn múa rối nước, tạo không khí lễ hội gây sự háo hức, phấn khởi cho người xem.

Opening rite by drum performance, create exciting atmosphere for audiences.

4, (3:40) Chú Tễu “Anh chị em ơi … ”  Tễu là nhân vật điển hình và độc đáo của rối nước dân gian, mang đậm tính cách người nông dân Việt Nam vui vẻ, hóm hỉnh, thông minh yêu đời “Tễu tôi vốn dòng tiên thiên thượng, bởi yêu người nên xuống trần gian …”  Chú Tễu dẫn dắt người xem đến thế giới kỳ ảo, lung linh rối nước, tạo không khí vui vẻ gắn bó giữa con rối với người xem.

Teu appears. He’s typical and unique character of folk water puppet, bold with characters of Vietnamese farmers joyful, humor, intelligent and happy with life “I’m originally a fairy, I went to earth since I love human …” Teu lead audience to the magical sparkling world of water puppet, create the joyful and connected atmosphere between puppets and audiences.

5, (6:58) cậu bé cưỡi trâu thổi sáo. Bầu trời trong xanh, tiếng sáo thổi vi vu làm tâm hồn bay bổng . Đây là một thú vui rất được trẻ em Việt Nam ưa thích. Hình ảnh trăn châu thổi sáo đã được khắc họa trong tranh dân gian, văn thơ, sân khấu.

The boy riding buffalo and playing flute. The sky is clear and blue, the sounds from the flute make the soul flying. This is a hobby of Vietnamese children. The picture of “riding buffalo and playing flute” is portrayed in folk drawings, literature & poem, stage.

6, (8:12 – 10:20) Cấy, cầy, tát nước: Công việc hàng ngày của người nông dân Việt Nam cần cù chăm chỉ trên đồng ruộng.”Này chị em ơi … rủ nhau đi cấy đi cày … bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Trên đồng cạn dưới đồng sâu chồng cầy vợ cấy, con trâu đi bừa”. 8:55 người tát nước xuất hiện.

Describe activities of planting water rice tree (include: transplant): Daily duties of Vietnamese farmers on the rice field. The husband, the wife and the buffalo work together.

7, (10:35) Câu ếch : Sau những lúc làm việc vất vả nặng nhọc , người nông dân vác cần đi câu ếch. Đây là một hình thức câu rất độc đáo, nó đòi hỏi người câu phải am hiểu kỹ thuật và khéo léo trong động tác. 10:55 người câu ếch xuất hiện, mô tả về tài câu ếch, hoạt động câu ếch.

Frog catching: After hard working time, the farmer brings the rod to catch frog. It’s unique, require the frog catcher understands technic and clever in movements.

8, (12:30 – 16:20) Đánh cáo bắt vịt : Muốn làm ra hạt gạo, củ khoai, con gà, con vịt, người nông dân phải một nắng hai sương đổ mồ hôi trên đồng ruộng. Họ phải luôn chống chọi với thiên nhiên, với các loài  cầy, cáo rình rập để bảo vệ thành quả lao động của mình.

To produce rice, sweet potato, chicken, duck, the farmers have to work hard. They have to fight with nature, with foxes, civets to protect their products.

Hai vợ chồng nuôi vịt, tự khen đàn vịt béo. Dặn nhau cẩn thận bị cáo bắt vịt. Con cáo bắt được con vịt to nhất. Người chồng đánh cáo, người vợ chạy ra đánh cáo đến chết (đuổi cáo bắt vịt).

The couple of husband & wife raise ducks, self-compliment that their ducks are fat. They tell each other to protect the ducks out of foxes. The fox caught the biggest duck. The husband beat the fox, the wife also ran to beat the fox until the fox die.

9, (16:24): Câu, đánh bắt cá : Ngoài việc đồng áng, gieo trồng những lúc nông nhàn người nông dân còn sáng tạo ra cái nơm, cái giỏ, thả lưới quăng chài bắt cá để cải thiện đời sống.

Fishing: When have free time, farmers created bamboo trap, bamboo basket, net to fishing, increase life. A pond full of fishes. The fisher just do fishing for pleasure.

10, (19:54) rước Trạng về làng vinh quy bái tổ.

Trạng Nguyên, variously translated into English as principal graduate, primus, or optimus, was the title given to the scholar who achieved the highest score on highest level of the Vietnamese imperial examination. After achieved the title, the Trạng Nguyên went back to his home village to report his accomplishment with his ancestors and being honored by villagers. In this puppet show, Trạng Nguyên is the one riding the horse.

11, (22:25) múa sư tử hội làng. Lion dance at village festival.

12, (25:00) Múa phượng: Chim phượng là vua các loài chim theo quan niệm cổ. Đôi chim phượng múa lượn bên nhau để ca ngợi tình yêu, hạnh phúc đôi lứa. 27:30 đẻ trứng, ấp trứng, nở ra chim phượng con.

Phoenix dance: Phoenix is king of birds as ancient notion. The couple of Phoenix dance together to honor love and happiness of a couple. They gave birth to an egg, and the egg open a baby Phoenix.

13, (28:30) Truyền thuyết Lê Lợi trả gươm: Truyền thuyết lịch sử kể rằng, người anh hùng Lê Lợi  khởi nghĩa chống quân xâm lược, được thần linh ban cho thanh gươm thần. Sau khi dẹp xong quân giặc, Nhà Vua đi thuyền dạo chơi trên hồ, Thần Kim Quy hiện lên lấy lại gươm thần, từ đó hồ có tên là Hồ Hoàn Kiếm. Đây là một thắng cảnh đẹp của Hà Nội.

The legend of King Lê Lợi returned the sword to the Golden Turtle: Le Loi revolted to against aggression, was lent a magic sword by gods. When the enemies are gone, the King rides on a boat on a lake to relax, Golden Turtle appeared to get back the sword, since that time, the lake was named Hoan Kiem lake (Hoan Kiem literally mean Returning Sword). This is a beautiful sight seeing of Hanoi.

14, (32:05): bắt vịt. catching duck.

15, (35:20): mở đầu ngày hội là trò đua thuyền, 3 thôn đội 3 màu khăn khác nhau, thi với nhau. 37:27 announced the winner (thôn Đoài – khăn lục).

boat riding competition between 3 teams from 3 villages.

16, (38:10) múa lân tranh cầu. Unicorn plays balls (competitive) dance.

17, (40:20) Múa Tiên: Trò múa liên quan đến thuyết Rồng – Tiên, được coi là tổ tiên của người Việt. Khoảng năm 2800 năm trước Công nguyên, cha Lạc Long Quân lấy mẹ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, sau nở thành 100 người con. 50 người theo cha lên rừng, 50 người theo mẹ xuống biển. Người con cả lên ngôi Vua, lấy tên là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Đây là vua tổ các triều đại Việt Nam. Điệu múa phản ánh ý nguyện được sống, một cuộc sống thanh bình, thánh thiện của người dân Việt.

Fairy dance: relate to a legend saying that the ancestors of Vietnamese are Dragon – Fairy. Around 2800 BC, Lac Long Quan (dragon) married to Au Co (fairy) gave birth to 100 eggs, open into 100 children. 50 of them follow the father to go to forest, 50 follow mother to go to the sea. The oldest son became the King, get the name of Hung Vuong, named the country Van Lang. He is the first king of Vietnam. The dance reflect a demand to be lived a peaceful life of Vietnamese.

18, (45:40) Múa Tứ linh ( Long –  Lân –  Quy –  Phượng ): Điệu múa của 4 con vật quý linh thiêng, ca ngợi thiên nhiên đất trời, cuộc sống.

Four Holy Animals dance (Dragon – Unicorn – Tortoise – Phoenix): The dance of 4 precious sacred animals, honor nature and life.

19, (47:00) Đội nghệ nhân biểu diễn ra chào khán giả. The puppeteers greet audience after the performance.

If you want to know more about water puppet, you can watch this.

(This post is one of series posts about tourism in Vietnam which will be updated gradually).

Tell me what you think

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s